Flere bedrifter sitter fortsatt på gjerdet. Utskifting av kassasystem må skje i løpet av 2018.

Alle som har kjøpt nye kassasystemer etter 01.01.2017 må oppfylle kravene i den nye kassaloven. Loven har til hensikt å hindre svart omsetning. De som har kassasystemer som ikke tilfredsstiller kravene må bytte eller oppgradere innen 01.01.2019

Hittil har leverandører og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen spesielle lovkrav. Det har foreløpig kun vært krav til de som er bokføringspliktige i form av dokumentasjon og krav til løpende registrering og dagsoppgjør.

Skjult programvare

Flere produsenter av kassasystemer har derfor gjennom mange år hatt kreative skjulte løsninger, slik at mange har unndratt seg skatter og avgifter, dersom de hadde ett ønske om det. Da det ble gjennomført kontroller av produsenter og leverandører ble det oppdaget at noen hadde skjulte programvarer som var tilrettelagt for unndragelse. Dette ønsket Skattedirektoratet å gjøre noe med. Derfor blir nå produsenter og importører ansvarliggjort. Det ble opprettet en prosjektgruppe som skulle utvikle en ny kassalov.

Loven er nå blitt et regelverk for produsenter og importører av kassasystemer og ikke mot den bokføringspliktige, som fortsatt må følge kravene primært i bokføringsloven.

Produktgodkjennelse og erklæring

Alle som har kjøpt nye kassasystemer etter 01.01.2017 må oppfylle kravene i den nye kassaloven. Det må også inneholde en produkterklæring som viser at produsenten følger kravene i regelverket. Erklæringen skal oppbevares med apparatet og systemer som ikke er godkjent, må byttes ut innen 01.01.2019.

Det er svært viktig at alle som faller inn under denne loven gjør nødvendige forberedelser slik at ett godkjent kassasystem er på plass innen 01.01.2019.

PC-baserte kasser har kortere vei for oppgradering til godkjent system, enn de som har de gamle dedikerte kassene med integrert kasseskuff. Det er blitt sendt ut informasjon til ca 40.000 foretak med informasjon om den nye loven allerede i 2016. Det har også vært mange møter mellom produsenter og etaten siden høsten 2015.

Hva er konsekvensen ved å ikke ha godkjent kassasystem?

Dersom den bokføringspliktige ikke har godkjent kassasystem, straffes de med bøter på 10 500 kroner, og det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

Hva hvis leverandøren har solgt meg et kassasystem etter 01.01.2017 som ikke er godkjent?

Leverandøren må da trekke produktet fra markedet og kan i verste fall bli bøtelagt i henhold til loven.

Må alle som driver med salg av varer og tjenester følge loven?

Nei, de unntakene som du finner i den gamle loven videreføres. Det er også kommet unntak forbedrifter som omsetter for mindre enn 50 000 kr i året, samt de med kontantutsalg med detaljert kontantfaktura. Det vil si at det fortsatt er unntak for de med ambulerende og sporadisk salg.

Ta kontakt med oss

Er du usikker på om du har godkjent kassasystem? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med riktige løsning. Alle våre eksisterende kunder får mulighet til å oppgradere. Er du ikke kunde av oss i dag kan vi hjelpe deg med en god løsning. Vi tilfredsstiller alle lovkravene som gjelder kassasystem, og er godkjent av Skatteetaten.