Mandarin

Mandarin er et av Norges største kassasystemer for restaurant og bar. Vi har levert komplette kasseløsninger til servicebransjen i mange år. Et stabilt og brukervennlig kassesystem for restauranter og serveringssteder med flere kassepunkt, enkeltstående kafeer med salg over disk og selvbetjente kasser i kantiner.

Mandarin oppfyller alle nye krav for restaurant og bar, følger alltid den Norske Kassasystemloven og er i henhold til endringer som ble iverksatt fra 01.01.17.

Helt siden oppstarten har vi brukt mye tid sammen med våre kunder for å forbedre produktet vårt. Vi kan derfor si at Mandarin er laget av og for bransjen.

Under finnes en oversikt over alle de programmene som inngår i Mandarin familien.

Mandarin Kassa

Mandarin Kassa er hovedproduktet og selve kasseløsningen. Her finnes funksjoner som blant annet:

 • Flere betalingsløsninger (blant annet kontant, kort, faktura, gavekort, valuta)
 • Timeregistering
 • Tilkobling av eksternt utstyr (kvitteringsskriver, vekt, kundedisplay, scanner, etikettskriver, kundeskjerm)
 • Kunderegister og kundekort for faktura og rabattsystem
 • Rabatter, kampanje og splitt av regning
 • Rapporter ut på kvitteringskriver
 • Import av nettbestillinger fra tredjeparts leverandører
 • Svinn, retur og korreksjon registering
 • Kjøkken-skriver/skjerm
 • Hent og send varer fra/til andre avdelinger
 • Selvbetjening-modus

Mandarin BackOffice

Mandarin Backoffice er administrasjonsverktøyet for kasseløsningen. Dette er programmet man bruker når man skal endre opplysninger, priser eller legge til nye varer, ansatte eller kampanjer. Her finnes funksjoner for å opprette og vedlikeholde blant annet:

 • Hoved og varegrupper
 • Leverandører
 • Varer
 • Lager
 • PLU
 • Touch-konfigurasjon
 • Reklame på kundeskjerm
 • Kampanje
 • Rabatter
 • Kundekort
 • Kunder og gruppering av kunder
 • Firma, avdeling og kasse konfigurasjon
 • Valuta
 • Timeregistering
 • Ansatte, roller og tilgangsstyring

Mandarin Historikk

Mandarin Historikk er beregnet for at hver enkelt butikk skal kunne hente ut sine egne rapporter over en periode eller enkelte dager:

 • Dagsoppgjør
 • Regnskapsrapport
 • Moms
 • Hovedgruppe
 • Varegruppe
 • PLU
 • Timeomsetning
 • Ansatt
 • Timeregistering
 • Varetelling
 • Kampanje

Mandarin Hovedkontor

Mandarin Hovedkontor er en tilleggsmodul til Mandarin BackOffice der man kan få detaljerte rapporter fra Mandarin Kassa. Mandarin Hovedkontor er som regel plassert på en annen lokasjon enn Mandarin Kassa og samler inn informasjon fra flere avdelinger / butikker / franchisetakere for så å generere rapporter. Her kan man blant annet finne:

 • 65 detaljerte og utvidbare rapporter
 • Fakturering
 • Utskrift og eksport av rapporter til feks. Excel eller PDF

Mandarin Overføring

Mandarin Overføring er programmet som sender ut og henter inn data fra alle avdelinger/butikker/franchisetakere til hovedkontoret. På denne måten kan man gjøre menyendringer for så å sende dette ut til kassepunktene senere.

Mandarin Varebestilling

Mandarin Varebestilling er for å generere varebestillinger til eksterne leverandører. Ved å bruke varelageret i Mandarin BackOffice kan man generere varebestillinger og kjøre varemottak når varene har ankommet sluttbrukeren. Programmet kommuniserer også med tredjeparts løsninger for å sende varebestillinger til en distributør. Funksjoner som finnes i Mandarin Varebestilling:

 • Henter ut varer fra Mandarin BackOffice
 • Loggføring
 • Filtrering på status
 • Bestillingsmaler for ofte bestilte varer
 • Utskrift og eksport
 • Send varebestilling til e-post
 • Sending og mottak av varebestilling mot trejdeparts leverandører
 • Mottak av varer som føres inn på lager
 • Velg erstatningsvarer hvis bestilte varer er blitt erstattet

Mandarin Regnskap

Mandarin Regnskap genererer tall og data fra Mandarin Kassa og gjør de klar for å bli importert av flere regnskapsprogrammer. Dataen kan da sendes på e-post eller integreres direkte inn i regnskapsprogrammet. Her opprettes kontoplan opp mot varegrupper definert i Mandarin BackOffice, valgfri periode og en eller flere avdelinger velges for eksport. De forskjellige regnskapsprogrammene som støttes er følgende:

 • 24SevenOffice
 • Agresso
 • AS400
 • DI
 • Mamut
 • Movex
 • Navision
 • Tripletex
 • UniMicro
 • Visma Business
 • Visma Global
 • Visma Rubicon
 • Xledger
 • Zirius
 • PowerOffice
 • Standard eksport for andre trejeparts leverandører